Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lipovce