Dodatok č.1 k VP 1-2021 Sadzobník cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lipovce

Zverejnené
31. júla 2021
Kategória

Prílohy