Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2023 Sadzobník cien za poskytované služby a činnosti zabezpečované obcou Lipovce