Dodatok č. 1-2015 k VZN 1-2004 o určovaní školského obvodu ZŠ

Zverejnené
31. decembra 2015
Kategória

Prílohy