Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.03.2023

Zverejnené
10. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2023 − 14. marca 2023
Kategória

Prílohy