Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

Kategória

V roku 2018 obec podpísala zmluvu s Ministerstvom vnútra SR, ktoré podporilo rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Lipovce sumou 28 500 €. Po zmenách v projekte sa s realizáciou začalo až v roku 2022.

Zverejnené 16. novembra 2022.
Upravené 30. novembra 2022.