Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 26. septembra 2022.
Bez úpravy .