Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zverejnené 6. decembra 2022.
Bez úpravy .