Preskočiť na obsah

Harmonogram preventívnej protipožiarnej kontroly

Zverejnené 17.11.2023.

Už túto nedeľu t.j. 19.11.2023 v popoludňajších hodinách prebehne vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly podľa § 69 ods. 2) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Túto kontrolu vykonajú členovia DHZO Lipovce v popoludňajších hodinách. Približný časový harmonogram kontrol :